Γράψε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τη φράση που ανοίγει το Βιβλίο των Ευχών. Αν η απάντησή σου είναι σωστή, όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα έχουν μια Καλή Χρόνια!